Starten met Selfcare

1. Intake

De eerste stap bij het implementeren van Selfcare binnen uw organisatie is een uitgebreide intake van de wensen en doelen van de organisatie. In gezamenlijk overleg worden de globale ambities vastgelegd en de beloningsmogelijkheden bepaald. Verder vindt een verkenning plaats van de fysieke en sociale infrastructuur van de organisatie. Zijn er bijvoorbeeld veel locaties waar medewerkers de lift zouden kunnen verkiezen boven de trap? Zijn er bestaande initiatieven voor stimulering van gezondheid en welzijn voor de medewerker? Hoe kan Selfcare dit aanvullen of versterken? Op deze manier wordt het programma op maat gemaakt voor de organisatie.

intake

dashboard_bedrijfsomgeving

2. Plan van aanpak

Als de grote lijnen van het programma zijn uitgezet is het tijd verder naar de details te kijken. Teams worden gevormd, interne communicatie wordt afgestemd, collega’s worden uitgenodigd en de planning wordt ingevoerd. Alles wordt op de achtergrond klaargemaakt voor de reis!


3. De Kick-off meeting

Om het startschot te geven vindt een kick-off plaats. Afhankelijk van de wensen van de organisatie kan hier worden gekozen voor een grote bijeenkomst op locatie, interne mailing aan de betrokken werknemers of juist een persoonlijke health check (APK voor je lijf) voor de geïnteresseerde medewerkers. Verder worden de gekozen communicatiemiddelen (mails, posters en andere materialen) uitgerold volgens de gemaakte communicatiestrategie.

running

Healthscore2

4. Meten en vergelijken

We zijn van start! Enthousiaste medewerkers zijn begonnen met wandelen en kunnen op hun eigen Selfcare Pro pagina zien hoe het bedrijf ervoor staat. Naast de persoonlijke score, laat de teamscore zien hoe het eigen team presteert ten opzichte van andere teams en de organisatie als een geheel. Collega’s kunnen elkaar persoonlijk of als team berichten sturen om elkaar te stimuleren, ondersteunen of juist meer uit te dagen!


5. Rapporteren

Als HR manager of directielid wil je natuurlijk weten hoe de organisatie ervoor staat en hoe de teams presteren (gegevens zijn nooit en te nimmer tot individuen te herleiden!). Periodieke en op elk moment op te vragen overzichtsrapportages geven een inzicht van de prestaties binnen de organisatie op verschillende onderdelen van het Selfcare programma. Daarbij kan men via het Selfcare portaal en de Selfcare app eenvoudig communiceren met de teams.

rapporteren

cyclus

6. Cyclus

Na afloop van de vooraf vastgestelde periode wordt er geëvalueerd. Wat ging er goed, wat kan er beter en hoe kunnen de verbeteringen worden geborgd binnen de organisatie? Met een eindrapportage wordt uiteindelijk ook vastgesteld hoeveel het programma heeft opgeleverd. Vervolgens wordt de cyclus hervat. Nieuwe teams worden samengesteld en nieuwe challenges gaan van start. Op naar een cultuurverandering binnen de organisatie!