Waarom zijn privacy en veiligheid belangrijk?

Informatie over je gezondheid is strikt persoonlijk

Daarom is het enorm belangrijk dat niemand zonder jouw toestemming toegang tot je gegevens heeft. Zeker niet jouw werkgever. Bij Selfcare maken wij ons hard voor een goede beveiliging en afscherming van jouw gezondheidsgegevens.

Om het gewenste niveau van veiligheid en privacy te bereiken, hebben we ervoor om gekozen twee dingen van elkaar te scheiden. Identiteitsgegevens (zoals naam en geboortedatum) koppelen we op onze server los van de gezondheidsmetingen. Deze twee informatiebronnen komen alleen bij elkaar. Zo garanderen we het hoogste niveau van gegevensbescherming.

myselfcareprovertical